Kim jesteśmy

Jesteśmy firma złożoną z niesamowitych ludzi, którzy specjalizują się w poniższych dziedzinach: 

01

STRATEGIA

02

ANALIZA RYNKU

03

GLOBALNE WDROŻENIA

01

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

02

ZARZĄDZANIE GLOBALNYMI ZESPOŁAMI

03

GLOBALNA ALOKACJA ZASOBÓW

JESTEŚMY NA RYNKU OD

0
roku

I zdobyliśmy doświadczenie w poniższych branżach:

Profil firmy misja

W 2020 roku zbudowaliśmy firmę składająca się z ekspertów z praktyka w zarzadzaniu dużymi projektami, dużymi zespołami w skali kontynentalnej. Wierzymy, że nasze doświadczenie pomoże znaleźć rozwiązanie dla wszystkich największych bolączek naszych klientów.

Misja 2

Strategia IT. Analiza efektywności rozwiązań technologiczny w powiazaniu z celami biznesowymi firmy. Ustalenie ścieżki technologicznej i priorytetów inwestycyjnych. Transformacja procesów przy użyciu technologii cyfrowych.

Misja 1

Analiza rynku outsourcingu w celu ustalenia potencjalnych klientów docelowych dla rozwoju biznesu w poszczególnych sektorach przemysłu. Optymizacja kosztów operacyjnych struktur IT.

Misja 3

Tworzenie efektywnych procesów operacyjnych w firmach o działaniu lokalnym oraz międzynarodowym, dostosowanie zdolności operacyjnych do potrzeb rynku. Usprawnianie łańcucha dostaw, ocean efektywności zespołów sprzedaży.

Nasz zespół

Joseph Vajda

Partner
Rozwój oprogramowania, ryzyka technologiczne i cyberbezpieczeństwo

Piotr Pyszkowski

Partner
Technologie, optymizacja kosztów and zarzadzanie projektami

Piotr Lech

Partner
Struktury sprzedaży, dystrybucjavoptymizacja usług i serwisu

Enrique Nadales Clavero

Partner i ekspert BIM
Implementacja BIM, zarządzanie danymi i tworzenie treści

Nasze kompetencje

Świadczymy różnorodne usługi dla naszych klientów, od Wyboru Technologii po BIM. Jesteśmy ekspertem od strategii biznesowej, technologicznej i sprzedaży. Oto niektóre z naszych najbardziej reprezentatywnych usług, które oferujemy.

Technologie

• Dług techniczny
• Dopasowane do celu
• Architektura
• Kontrola kosztów
• Konceptualizacja

Cyfryzacja procesów

• Modele startowe
• Odchudzona fabryka
• Studio cyfrowe
• Obsesja na punkcie klienta
• Analiza danych
• Przemysł 4.0

Optymalizacja kosztów

• Analizy i raportowanie
• Krótko- i długoterminowe
• Outsourcing
• Insourcing
• Usługi wspólne

Struktury kosztów

• Region
• Zachęty
• Kampanie
• Narzędzia
• Relacje z influencerami
• Efektywność zespołu

Ekspertyza BIM

• Definicja procesu
• Automatyczny generator plików BIM
• Ocena gotowości
• Wdrażanie BIM
• Standard wymiany danych

Nasza współpraca

ANALIZA ZALOZEN PROJEKTOWYCH

Ten etap jest niezbędny do potwierdzania zakresu projektu, jak i możliwości jego wykonania. Określone zostaną również ramy umów dystrybucyjnych jak i ich głębokości

SZCZEGOLOWY PLAN PRACY + SZKOLENIE

Zbudowanie szczegółowego tygodniowego planu pracy wraz z mechanizmami raportowania oraz wskaźnikami sukcesu. W tym czasie jezelito bedziekoniwcznenasz zespól zostanie przeszkolony z głównych funkcjonalności produktu lubuslug

LISTA CELOW + PODSTAWOWE HIPOTEZY

Ustalenie listy celów i prezentacja potencjalnych rozwiązań. Opracowujemy ścieżkę, aby podążać za metodami doskonalenia, które są bardziej odpowiednie dla Twojego biznesu, czyniąc go bardziej efektywnym i wydajnym

BUDOWANIE KONTAKTOW Z DYSTRYBUTORAMI

Najważniejszy etap pracy wymagający zbudowania relacji z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie wewnątrz firmy

RAPORTOWANIE MIESIECZNE CxO

Punkt obrazujący postępy prac, potencjalne ‘road-blocks’ i decyzje które będą wymagane przez CxO. Raportowanie wskaźników sukcesu oraz postępu prac zgodnie z planem projektu i harmonogramem. Rozliczenie miesięczne kosztów. Zaplanowanie ewentualnych szkoleń dla wybranych pracowników lub działów

Czego możesz od nas oczekiwać

strategie
100%
analiza rynku
100%
zarządzanie globalnymi zespołami
100%
zarządzanie kosztami
100%

WARTOŚĆ DODANA

PARTNERSTWO

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

KOMUNIKACJA

Building Information Modeling

Naszym celem jest pomoc naszym klientom w dostosowaniu danych technicznych, aby były przydatne dla użytkowników końcowych w środowisku BIM. Analizujemy, jakie informacje są wymagane i istotne oraz jak powinny być przekazywane w formie cyfrowej. Dostarczona procedura przygotowania danych uwzględnia oba czynniki: dokładność technologiczną oraz przestrzeganie standardów BIM i informacji, a wszystko to połączone i dostarczone z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku.
Mamy duże doświadczenie w automatyzacji integracji danych produktowych z systemów informatycznych typu ERP czy PIM z naszymi rozwiązaniami informatycznymi w celu generowania automatycznych modeli BIM na żądanie lub optymalizacji już istniejących. Udostępnianie katalogów obiektów BIM w wielu językach i formach natywnych, takich jak API lub bezpośrednio na stronie dostawcy, ale zawsze z aktualnymi danymi. Dzięki animacjom 3D i filmom objaśniającym produkty, użytkownik będzie miał płynne wrażenia przy wyborze przedmiotu lub kompilacji dzięki interaktywnym interfejsom z wyborem funkcji i elementów, obliczaniem parametrów i wstępną wizualizacją modelu.

Kontakt

Tychy

Kraków

Paryż

Warszawa

Budapeszt

Malaga

ul.Kosciuszki 12/11
43-100 Tychy
Polska

info@tylkoadvisors.com
bim@tylkoadvisors.com
+48 12 445 8400

Zarezerwuj bezpłatne spotkanie z nami tutaj lub wypełnij ten formularz aby wysłać do nas wiadomość.